GDPR

GDPR och journallagen
Enligt journallagen och bokföringslagen är vi ålagda att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och använder dem inte för profilering; utskick eller erbjudanden.
Era personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden:
Clinicbuddy (Journalhanteringsprogram, bokningskalender, fakturering).
iZettle (kortköp)
I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag.

Allt i enlighet med GDPR och journallagen.