Företag

För en arbetsgivare är en frisk personal företagets styrka och tillgång. En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning är problem med muskler och leder t.ex. rygg- och nackproblem, musarm, ischias mm. Det ligger i arbetsgivarens intresse av både praktiska och ekonomiska skäl att se över sin personals hälsa. Genom friskvård som kiropraktik och massage kan personalens hälsa och välmående stärkas. På det sättet kan både arbetsskador och sjukskrivningar minska. 

Jag utformar avtal efter era specifika behov. Beroende på antal anställda och geografiskt läge kommer jag ut till er och ger behandlingar på plats. Finns också möjlighet till avtal för akuttider.

Kontakta mig för offert.

Jag tar emot FriskvårdsChecken!