Kiro praktikens Integritetspolicy

Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Kiro Praktiken. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från och med 25:e maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Karin Dernulf – KIRO PRAKTIKEN AB

SE559190046801

LÅNGHOLMSGATAN 18117 33

STOCKHOLM

Insamling av information

Enligt journallagen och bokföringslagen är vi ålagda att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och använder dem inte för profilering; utskick eller erbjudanden.

Era personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden:
Bokadirekt.se (Journalhanteringsprogram, bokningskalender, fakturering) och iZettle (kortköp).

I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag.

 • Allt i enlighet med GDPR och journallagen.
 • Som legitimerad kiropraktor förs journal enligt patientdatalagstiftning
 • Personuppgifter som sparas är namn, personnummer, adress, mail och telefon
 • Som patient klassas merparten av datan vi behandlar som medicinsk data. I enlighet med patientdatalagstiftning måste sådan data sparas en viss bestämd tid
 • Information kring kring dina uppgifter behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen och enligt sjukvårdslagen har en kiropraktor tystnadsplikt och alla uppgifter är sekretessbelagda
 • Uppgifterna kommer inte föras vidare till annan part om inte patienten godkänner detta (ex på annan part är försäkringsbolag, remiss till annan sjukvårdspersonal/enhet)
 • Kiro Praktiken innehar specifika GDPR avtal med samtliga samarbetspartners eller har samarbetspartners som alla följer GDPR
 • Patienten godkänner automatiskt hantering av personuppgifter i samband vid onlinebokning.
 • Personuppgifterna används även till återkoppling/uppföljning med kund/patient
 • Personuppgifterna används även vid enstaka marknadsföringsutskick från företaget
 • Du som patient har när som helst rätt att få ta del av vilka uppgifter som lagrats om dig och begära din journal
 • Du har rätt att begära ändring om uppgifterna om dig skulle vara felaktiga
 • Du har rätt att begära att bli raderad ur våra system av de uppgifter som ej klassas som medicinsk data t. ex. din mejladress.

Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder kiropraktiken.se kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling av personlig identifierbar information till kakorna.
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer om Cookies här.

You have Successfully Subscribed!