Kiropraktik

Ordet kiropraktik kan härledas från de grekiska orden ”cheiro” och ”praktikos” och betyder fritt översatt ”att göra för hand”. Målet för en kiropraktor är att stärka kroppens naturliga balans. Vi eftersträvar att återställa samspelet som finns mellan muskler, leder och nerver.

Funktionen av din ryggrad kan påverka din hjärnas förmåga att tolka vad som sker i din kropp. Kiropraktik återställer funktionen och hälsan av din ryggrad vilket leder till förbättrad kommunikation mellan din hjärna, kropp och dess omgivning. Om din hjärna, på ett precist sätt, kan uppfatta vad som försiggår kan den kontrollera kroppen på ett mer optimalt sätt.

Kiropraktik

Ordet kiropraktik kan härledas från de grekiska orden ”cheiro” och ”praktikos” och betyder fritt översatt ”att göra för hand”. Målet för en kiropraktor är att stärka kroppens naturliga balans. Vi eftersträvar att återställa samspelet som finns mellan muskler, leder och nerver.

Funktionen av din ryggrad kan påverka din hjärnas förmåga att tolka vad som sker i din kropp. Kiropraktik återställer funktionen och hälsan av din ryggrad vilket leder till förbättrad kommunikation mellan din hjärna, kropp och dess omgivning. Om din hjärna, på ett precist sätt, kan uppfatta vad som försiggår kan den kontrollera kroppen på ett mer optimalt sätt.

Vid undersökningen letar jag efter områden som stör kroppens funktion, som kan relateras till den rörelseinskränkning eller smärta som du upplever. När jag behandlar arbetar jag med kiropraktiska justeringar, mobilisering och olika typer av mjukdelsbehandling t.ex. massage, stretch och triggerpunktsbehandling. Tillfälliga händelser, eller upprepade rörelser, kan leda till obalanser i kroppen som ger symptom på olika sätt.

Exempel på besvär som framgångsrikt kan behandlas med kiropraktik är bl.a. trötthet i ryggen, nackspärr, ryggskott, huvudvärk och yrsel, spänningar i nacke och axlar, domningar ut i armarna, ischias, musarm, tandgnissling, m.m.

Vad säger våra patienter?

You have Successfully Subscribed!